วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัวนาย ชนินทร์ ประชุมแพทย์
ชื่อเล่น ไอซ์
คบ.2 สังคมศึกษา
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
คติประจำใจ คิดจะทำอะไรก็ควรทำให้สำเร็จ